Główne cele i zadania Izby

Zasadniczymi funkcjami Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości są:
  • sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych,
  • udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo - doradczej,
  • koordynacja ich poczynań grupowych,
  • a także prowadzenia spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych.


Zadaniami Izby w szczególności są następujące sprawy:


1. Wszechstronna pomoc zrzeszonym organizacjom oraz ich członkom w realizacji ich zadań statutowych,

2. Badanie i ocena sytuacji rzemiosła w zakresie możliwości rozwoju, stanu i kondycji zakładów rzemieślniczych, dokonywanie w tym zakresie analiz, planów i programów,

3. Organizowanie działalności marketingowej, prowadzenie banku danych o wyrobach i usługach oraz doradztwa, promocji gospodarczej, kształcenia i doskonalenia zawodowego

4. Udzielanie członkom pomocy instruktażowo - doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym oraz finansowo - księgowym; organizowanie kursów, seminariów i szkoleń,

5. Nawiązywanie współpracy z zagranicą oraz inicjowanie i organizowanie promocji eksportowej,

6. Inicjowanie, organizowanie oraz udzielanie pomocy w urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, jak również w uczestnictwie w targach i pokazach oraz promowanie wyrobów rzemiosła,

7. Wyszukiwanie i inicjowanie korzystnych dla rzemiosła porozumień gospodarczych oraz obsługa tych porozumień,

8. Przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników

9. Inicjowanie, propagowanie i pomoc w rozwoju rzemieślniczego postępu technicznego, innowacyjności i wynalazczości oraz oddziaływanie na poprawę jakości wyrobów i usług rzemieślniczych,

10. Organizowanie i obsługa rzeczoznawstwa rzemieślniczego.
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023