Skład Prezydium Zarządu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej

Prezes Izby - Pan Adam Wykręt
Wiceprezes Izby - Pan Tomasz Krajewski
Wiceprezes Izby- Pan Daniel Trojak
Członek Prezydium Zarządu - Pan Grzegorz Strzelecki
Członek Prezydium Zarządu- Pan Józef Waszek
Członek Prezydium Zarządu- Pan Franciszek Szydłowski

Członkowie Zarządu Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej
Pan Adam Bąk
Pan Stefan Hankus
Pan Robert Jakubiec
Pan Wojciech Pająk
Pan Władysław Płaszczyński
Pan Jan Pieszczek
Pan Andrzej Szramowiat
Pan Piotr Waszek

Komisja Rewizyjna Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej:

Karol Bem -Przewodniczący
Jacek Gniłka - Sekretarz
Róża Kuboszek -Członek Komisji Rewizyjnej
Halina Kwaśna - Bartków -Członek Komisji Rewizyjnej
Wanda Wątroba -Członek Komisji Rewizyjnej
wprowadź treść
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023