Wstęp

O Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jest organizacją samorządową o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszającą na zasadach dobrowolności cechy, spółdzielnie rzemieślnicze i inne organizacje.

Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i współpracuje z pozostałymi krajowymi Izbami Rzemieślniczymi. Współpraca między izbami umożliwia wymianę doświadczeń, podejmowanie wspólnych działań w zakresie szkolenia zawodowego i promocji zakładów rzemieślniczych oraz wspólne występowanie w sprawach ważnych dla środowiska rzemieślniczego.

Współpracujemy także z lokalnymi organizacjami samorządu gospodarczego oraz jednostkami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.


Reprezentujemy interesy rzemiosła i zrzeszonych organizacji, uczestniczy w pracach nad przygotowaniem rozwiązań prawnych dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Aktualnie Izba zrzesza 12 cechów i 1 spółdzielnię rzemieślniczą.

Do zadań statutowych izby należy:
 • rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej rzemiosła,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy zrzeszonym organizacjom,
 • reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej,
 • wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających działalności marketingowej i promocji,
 • działania na rzecz ochrony rzemiosła.

Izba realizuje swoje działania
poprzez:

 • świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego,
 • organizację udziału zakładów rzemieślniczych w imprezach targowo-wystawienniczych w kraju i zagranicą,
 • pomoc w propagowaniu ofert handlowych i usługowych zakładów rzemieślniczych,
 • organizowanie udziału rzemiosła w krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach,
 • organizowanie kursów doskonalących w zawodzie, szkoleń i seminariów,
 • przeprowadzanie egzaminów i potwierdzania kwalifikacji zawodowych na tytuł czeladnika i  mistrza w 47 rzemiosłach.
replica watches uk
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023