BIELSKO-BIAŁA Urząd Miejski

www.um.bielsko.pl

plac Ratuszowy 1 i 6,

tel. centrala 033 497 14 97 - 98, informacja 033 497 14 00, 033 497 18 00, fax 033 497 17 86
Biuro Obsługi Interesanta 033 497 14 01 - 14, Sekretariat Prezydenta Miasta tel. 033 497 14 45, Biuro Rady Miejskiej tel. 033 497 14 56
czynny od poniedziałku do środy od godz. 7.30 - 15.30, w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od godz. 8.00 - 15.00; Wydział Inwestycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

Starostwo Powiatowe

www.powiat.bielsko.pl

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

B-B, ul. Piastowska 40, tel. 033 813 62 00, fax 033 822 06 72, e-mail: powiat@powiat.bielsko.pl

Placówka Zamiejscowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

www.pzbb.katowice.uw.gov.pl www.katowice.uw.gov.pl

Placówka Zamiejscowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

B-B, ul. Piastowska 40, tel. 033 813 62 00

Urząd Statystyczny

Urząd Statystyczny Katowice Oddział w Bielsku-Białej

B-B, ul. Widok 5 (siedziba NFZ), tel. 033 822 18 35 - 37, 033 822 83 05, fax 033 812 59 39, e-mail: A.Janczyk@stat.gov.pl
KRUPGN-REGON tel. 033 822 18 35 - 37 wew. 302, 305, 310, 510; Informatorium tel. 033 812 26 34
poniedziałek 7.00 - 17.00 (REGON od 7.30 - 16.45), wtorek - piątek 7.00 - 15.00 (REGON od 7.30 - 14.30)
powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała


Urzędy Pracy

www.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy

B-B, ul. Partyzantów 55, tel. 033 496 51 50, fax 033 496 51 51, e-mail: kabi@praca.gov.pl
czynny od 7.30 - 15.30, przyjmowanie stron od 8.00 - 14.00
pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, staże i szkolenia dla bezrobotnych
- obsługuje:
miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk
miasta i gminy: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice
gminy: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilkowice
pup.bielsko-biala.sisco.info

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

B-B, ul. Piastowska 40, tel. 033 813 62 43, 033 813 62 13
obsługuje powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki
(Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach)

Państwowa Inspekcja Pracy ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

B-B, ul. Warszawska 5, tel. 033 822 06 33, fax 033 821 70 70, 033 812 67 24, e-mail: bielsko@katowice.oip.pl
porady i skargi - 4. piętro, pokój 416 (poniedz. 8.30 - 12.00 i 12.30 - 15.00, środa 8.30 - 12.00 i 12.30 - 15.00)
www.katowice.oip.pl

Ubezpieczenia społeczne

www.zus.pl www.krus.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

43-300 B-B, ul. Krasińskiego 34, tel. 033 825 20 00, fax 033 822 97 14
poniedziałek od 7.00 - 17.00, wtorek - piątek od 7.00 - 15.00
zasięg terytorialny - miasta: Bielsko-Biała, Szczyrk; gminy: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
jednostki podległe: Inspektorat ZUS w Cieszynie (tel. 033 856 30 00), Inspektorat ZUS w Żywcu (tel. 033 860 90 00)

43-350 B-B, ul. Traugutta 2, tel. 033 811 03 00, 033 812 30 71 do 77, fax 033 812 21 72
poniedziałek - piątek 7.30 do 15.30

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

B-B, ul. Listopadowa 56, tel. 033 815 04 77 do 78, 033 815 10 88 do 90; fax 033 811 61 66, e-mail: bielsko-biala@krus.gov.pl
poniedz. od 7.30 - 16.00, wtorek - piątek od 7.30 - 15.30

Urzędy Skarbowe

Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej (dawny budynek Izby Skarbowej)

43-300 B-B, ul. Warszawska 45, tel. 033 499 84 00, fax 033 499 84 01, e-mail: us2472@sl.mofnet.gov.pl
godziny urzędowania: poniedziałek, środa, piątek od 7.30 - 15.30, wtorek, czwartek od 7.30 - 17.00; kasy od 7.30 - 13.00
Zasięg terytorialny urzędu skarbowego:
miasta: Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory;
powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, racioborski, rybnicki, wodzisławski, żywiecki
www.isnet.katowice.pl/us/Bielsko2s.htm

I Urząd Skarbowy

43-300 B-B, ul. T. Sixta 17, tel. 033 499 82 00, fax 033 499 82 21, sekretariat 033 499 82 22, e-mail: us2403@sl.mofnet.gov.pl
czynny: w poniedziałek od 7.00 - 18.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00, kasa od 7.30 - 13.00
przyjmowanie stron: poniedziałek, wtorek 8.00 - 17.00, środa - piątek 8.00 - 15.00
ważniejsze telefony: informacja - 033 499 83 00 (pod. doch. osób fizycznych), 033 499 83 03 (informacja NIP), 033 499 83 05 (informacja VAT), wymiar (podatek dochodowy) od osób fizycznych: prowadzących działalność gospodarczą - 033 499 82 50, nie prowadzących działalności gospodarczej - 033 499 83 60, wymiar (podatek dochodowy) od osób prawnych - 033 499 82 25, wymiar (podatek) od umów cywilnoprawnych - 033 499 82 30, wymiar (podatek) od spadków i darowizn - 033 499 82 33, księgowość (obsługa podatników - pierwsza litera nazwiska/nazwy): A,B,C,D,E,F,H,I - 033 499 83 27, G,J,K,L,Ł,M,N,O,R - 033 499 83 26, P,S,T,U,W,V,X,Y,Z - 033 499 83 23.
www.isnet.katowice.pl/us/bielsko1.htm

II Urząd Skarbowy

43-300 B-B, ul. gen. St. Maczka 73, tel. 033 499 80 00, fax 033 499 81 00, sekretariat 033 499 81 24, e-mail: us2404@sl.mofnet.gov.pl
czynny: w poniedziałek od 7.00 - 18.00, od wtorku do piątku od 7.00 - 15.00, kasy od 7.00 - 12.30
zasięg: miasto Bielsko-Biała (część miasta leżąca na wschodnim brzegu rzeki Białej), miasto Szczyrk, gmina Buczkowice (miejscowości: Buczkowice, Godziszka, Kalna, Rybarzowice), gmina Jasienica (Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka, Wieszczęta) gmina Jaworze (Jaworze), gmina Kozy (Kozy), gmina Porąbka (Bujaków, Czaniec, Kobiernice, Porąbka), gmina Wilamowice (Wilamowice, Dankowice, Hecznarowice, Pisarzowice, Stara Wieś, Zasole Bielańskie), gmina Wilkowice (Wilkowice, Meszna, Bystra)
www.isnet.katowice.pl/us/Bielsko2.htm

Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-307 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 033 819 84 00 (centrala), 033 822 07 88 (sekretariat), fax 033 812 38 46
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej

43-307 B-B, ul. Traugutta 2a, tel. 033 822 72 01 do 03 (centrala), 033 812 55 39, fax 033 812 50 74

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (Sanepid)

B-B, ul. Broniewskiego 21, tel. 033 816 00 12, fax 033 812 57 63, tel. alarmowy: 0 504 022 816, e-mail: ppis@psse.bielsko.pl
badania epidemiologiczne, mikrobiologiczne, szczepienia
próbki wody na badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne przyjmowane są w dniach od poniedz. do środy, w godz. 8.00 - 13.00
próbki kału na nosicielstwo przyjmowane są w dniach od poniedziałku do czwartku, w godzinach 7.30 do 9.30
wyniki wydawane są codziennie w godz. od 12.00 - 14.00
www.psse.bielsko.pl

Kuratorium

KURATORIUM MAŁOPOLSKIE
31-156 Kraków
ul. Basztowa 22
kurator@kuratorium.krakow.pl

KURATORIUM ŚLĄSKIE

40-032 Katowice

ul. Jagiellońska 25

kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Kancelaria

Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

http://www.sejm.gov.pl/

Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa

http://www.senat.gov.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

http://www.kprm.gov.pl/

Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

http://www.prezydent.pl/

Ministerstwa

Ministerstwo Gospodarki
ul. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Godziny pracy urzędu: 8:15 - 16:15

tel. (22) 693 50 00

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Al. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

http://www.nauka.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25
00-918 Warszawa

http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

http://www.mf.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Al. Szucha 23
00-580 Warszawa

http://www.msz.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54,
02-922 Warszawa

http://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

http://www.mps.gov.pl/


Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023