30 sierpnia 2023

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W 2023 roku

">INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINÓW CZELADNICZYCH W 2023 ROKUNUMER OSOBISTY ZDAJĄCEGO

OCENA

DATA EGZAMINU POPRAWKOWEGO (ZAWIADOMIENIE WYSŁANE NA ADRES UCZNIA W DNIU 31.08.2023

3/B/2023

Dostateczny


5/D/2023

Bardzo dobry


6/B/2023

Dobry


7/D/2023

Bardzo dobry


8/D/2023

Bardzo dobry


9/G/2023

Bardzo dobry


10/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

11/G/2023

Niedostateczny

04.10.2023

12/D/2023

Dobry


13/G/2023

Niedostateczny

04.10.2023

14/G/2023

Dostateczny


15/G/2023

Dobry


16/D/2023

Dobry


17/B/2023

Dobry


18/B/2023

Dobry


19/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

20/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

21/G/2023

Dobry


22/D/2023

Bardzo dobry


23/D/2023

Bardzo dobry


24/B/2023

Dostateczny


25/G/2023

Bardzo dobry


26/B/2023

Dobry


27/D/2023

Dobry


28/D/2023

Dobry


29/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

30/D/2023

Dobry


31/G/2023

Dostateczny


32/D/2023

Dobry


33/D/2023

Dobry


34/G/2023

Dobry


35/D/2023

Dobry


36/G/2023

Dobry


37/D/2023

Dostateczny


38/G/2023

Dobry


39/D/2023

Dobry


40/D/2023

Dostateczny


41/D/2023

Dobry


42/D/2023

Dobry


43/G/2023

Dostateczny


44/D/2023

Dobry


45/G/2023

Dostateczny


46/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

47/D/2023

Dobry


48/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

49/G/2023

Dobry


50/B/2023

Dostateczny


51/B/2023

Dobry


52/B/2023

Dobry


53/B/2023

Bardzo dobry


54/G/2023

Dobry


56/B/2023

Niedostateczny

02.10.2023

57/B/2023

Dobry


59/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

60/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

61/B/2023

Dostateczny


62/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

63/D/2023

Dobry


64/D/2023

Dobry


65/D/2023

Dobry


66/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

67/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

68/D/2023

Dobry


69/D/2023

Dobry


70/D/2023

Dobry


71/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

72/B/2023

Dostateczny


73/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

74/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

75/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

76/B/2023

Dobry


77/B/2023

Dobry


78/B/2023

Dostateczny


79/D/2023

Bardzo dobry


80/D/2023

Bardzo dobry


81/D/2023

Bardzo dobry


82/D/2023

Bardzo dobry


83/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

84/G/2023

Bardzo dobry


85/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

86/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

87/G/2023

Dobry


88/G/2023

Bardzo dobry


89/B/2023

Niedostateczny

03.10.2023

90/B/2023

Dobry


91/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

92/G/2023

Dobry


93/G/2023

Dobry


94/D/2023

Bardzo dobry


95/D/2023

Dobry


97/D/2023

Dobry


98/D/2023

Bardzo dobry


99/D/2023

Dobry


102/D/2023

Bardzo dobry


103/B/2023

Dobry


104/D/2023

Dobry


105/G/2023

Dobry


106/D/2023

Dobry


107/G/2023

Dobry


108/G/2023

Dostateczny


109/G/2023

Niedostateczny

09.10.2023

110/B/2023

Dostateczny


112/G/2023

Bardzo dobry


113/D/2023

Dostateczny


114/G/2023

Dobry


115/D/2023

Dostateczny


116/G/2023

Dobry


117/G/2023

Bardzo dobry


118/G/2023

Dobry


119/G/2023

Bardzo dobry


120/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

121/B/2023

Dobry


122/G/2023

Bardzo dobry


123/B/2023

Dobry


124/B/2023

Dobry


125/G/2023

Dobry


126/D/2023

Bardzo dobry


127/D/2023

Dobry


128/D/2023

Bardzo dobry


129/D/2023

Bardzo dobry


131/D/2023

Bardzo dobry


132/B/2023

Dostateczny


133/D/2023

Dobry


134/D/2023

Dobry


135/D/2023

Niedostateczny

03.10.2023

136/D/2023

Niedostateczny

03.10.2023

137/D/2023

Dobry


138/D/2023

Dobry


139/D/2023

Dobry


140/D/2023

Dobry


141/D/2023

Dobry


142/D/2023

Dobry


143/D/2023

Dobry


144/G/2023

Bardzo dobry


145/G/2023

Dostateczny


146/G/2023

Dobry


147/G/2023

Dobry


148/G/2023

Dobry


149/D/2023

Dostateczny


150/D/2023

Dobry


151/D/2023

Dobry


152/D/2023

Dobry


153/D/2023

Dobry


154/G/2023

Dostateczny


155/D/2023

Dobry


156/D/2023

Dobry


157/D/2023

Niedostateczny

03.10.2023

158/D/2023

Bardzo dobry


159/D/2023

Dobry


160/D/2023

Dobry


161/D/2023

Bardzo dobry


162/D/2023

Bardzo dobry


163/D/2023

Dobry


164/D/2023

Dobry


165/D/2023

Dostateczny


166/D/2023

Niedostateczny

05.10.2023

167/D/2023

Niedostateczny

05.10.2023

168/D/2023

Dobry


169/D/2023

Dobry


170/D/2023

Bardzo dobry


171/G/2023

Dobry


172/D/2023

Niedostateczny

06.10.2023

173/G/2023

Dobry


174/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

175/G/2023

Dobry


176/D/2023

Dobry


177/D/2023

Dobry


178/D/2023

Niedostateczny

06.10.2023

179/D/2023

Niedostateczny

06.10.2023

180/D/2023

Bardzo dobry


181/D/2023

Bardzo dobry


182/D/2023

Dobry


183/D/2023

Dobry


184/D/2023

Niedostateczny

06.10.20232

185/D/2023

Bardzo dobry


186/D/2023

Dobry


187/D/2023

Niedostateczny

06.10.2023

188/D/2023

Dobry


189/D/2023

Dobry


190/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

191/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

192/D/2023

Dobry


193/D/2023

Dobry


194/D/2023

Dostateczny


195/D/2023

Dobry


196/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

197/D/2023

Dobry


199/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

200/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

201/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

202/D/2023

Bardzo dobry


203/D/2023

Dobry


204/D/2023

Dostateczny


206/G/2023

Dobry


207/G/2023

Bardzo dobry


208/G/2023

Dobry


209/G/2023

Dobry


210/B/2023

Dobry


211/B/2023

Dobry


212/D/2023

Dobry


213/D/2023

Dobry


214/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

215/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

216/D/2023

Dostateczny


217/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

218/D/2023

Dostateczny


219/B/2023

Dostateczny


220/B/2023

Dostateczny


221/B/2023

Niedostateczny (etap prakt.)

02.10.2023

222/B/2023

Dostateczny


223/B/2023

Dobry


224/B/2023

Dobry


225/G/2023

Dobry


226/B/2023

Dobry


227/B/2023

Dobry


228/G/2023

Dostateczny


229/G/2023

Dobry


230/G/2023

Dobry


231/D/2023

Dostateczny


232/G/2023

Dobry


233/G/2023

Dobry


234/G/2023

Dobry


235/G/2023

Bardzo dobry


236/G/2023

Dobry


237/G/2023

Dobry


238/G/2023

Niedostateczny

06.10.2023

239/G/2023

Bardzo dobry


240/G/2023

Dobry


241/G/2023

Dobry


242/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

243/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

244/G/2023

Dostateczny


245/B/2023

Dostateczny


246/D/2023

Dobry


247/D/2023

Niedostateczny

11.10.2023

248/D/2023

Bardzo dobry


249/D/2023

Dobry


250/D/2023

Dobry


251/D/2023

Niedostateczny

11.10.2023

252/G/2023

Dostateczny


253/G/2023

Dobry


254/D/2023

Celujący


255/D/2023

Dostateczny


256/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

257/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

258/B/2023

Dobry


259/B/2023

Dobry


260/B/2023

Dobry


261/G/2023

Bardzo dobry


262/B/2023

Bardzo dobry


263/D/2023

Bardzo dobry


264/D/2023

Dobry


265/D/2023

Dobry


266/D/2023

Bardzo dobry


267/G/2023

Dostateczny


268/B/2023

Dostateczny


269/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

270/D/2023

Dobry


271/G/2023

Niedostateczny

09.10.2023

272/G/2023

Dobry


273/G/2023

Dobry


274/G/2023

Niedostateczny (etap prakt.)

02.10.2023

275/G/2023

Dostateczny


276/G/2023

Dobry


277/G/2023

Dostateczny


278/G/2023

Dostateczny


279/G/2023

Dostateczny


280/G/2023

Dobry


281/G/2023

Dobry


282/G/2023

Dobry


283/G/2023

Dobry


284/G/2023

Dobry


285/G/2023

Dobry


286/G/2023

Dobry


287/G/2023

Dobry


288/G/2023

Bardzo dobry


289/G/2023`

Dostateczny


290/G/2023

Dobry


291/G/2023

Dobry


292/G/2023

Dobry


293/G/2023

Dobry


294/G/2023

Bardzo dobry


295/G/2023

Dobry


296/G/2023

Dostateczny


297/D/2023

Dostateczny


298/B/2023

Dostateczny


299/B/2023

Dostateczny


300/B/2023

Dobry


301/G/2023

Dobry


302/G/2023

Dostateczny


303/G/2023

Dobry


304/G/2023

Dostateczny


305/G/2023

Dostateczny


306/D/2023

Dobry


307/D/2023

Dostateczny


308/D/2023

Dobry


309/D/2023

Dobry


310/B/2023

Dostateczny


311/G/2023

Dobry


312/B/2023

Niedostateczny (etap prakt.)

02.10.2023

313/B/2023

Dostateczny


314/B/2023

Niedostateczny (etap prakt.)

02.10.2023

315/B/2023

Bardzo dobry


316/B/2023

Dobry


317/D/2023

Dobry


319/D/2023

Dostateczny


320/D/2023

Dobry


321/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

322/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

323/D/2023

Dobry


324/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

325/D/2023

Dostateczny


326/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

327/G/2023

Dobry


328/G/2023

Dobry


329/G/2023

Dobry


330/D/2023

Bardzo dobry


331/D/2023

Dobry


332/D/2023

Dobry


333/G/2023

Dobry


334/D/2023

Bardzo dobry


335/G/2023

Dobry


336/G/2023

Dobry


337/D/2023

Dobry


338/D/2023

Dobry


339/D/2023

Dostateczny


340/G/2023

Dobry


341/D/2023

Dostateczny


342/D/2023

Dobry


343/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

344/G/2023

Dostateczny


345/D/2023

Dobry


346/D/2023

Bardzo dobry


347/G/2023

Bardzo dobry


348/B/2023

Dobry


349/B/2023

Dobry


350/G/2023

Dobry


351/G/2023

Bardzo dobry


352/D/2023

Dobry


353/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

354/D/2023

Dostateczny


355/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

356/D/2023

Bardzo dobry


357/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

358/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

359/G/2023

Bardzo dobry


361/G/2023

Dostateczny


362/G/2023

Dobry


363/G/2023

Dobry


364/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

365/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

366/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

367/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

368/D/2023

Dobry


369/G/2023

Dobry


370/G/2023

Bardzo dobry


371/G/2023

Bardzo dobry


372/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

373/G/2023

Dobry


375/D/2023

Dobry


376/D/2023

Dostateczny


377/D/2023

Dobry


378/D/2023

Dobry


379/G/2023

Dostateczny


380/B/2023

Niedostateczny

02.10.2023

381/B/2023

Dobry


382/B/2023

Niedostateczny

10.10.2023

383/B/2023

Dobry


384/B/2023

Dobry


385/B/2023

Dobry


386/B/2023

Dobry


387/B/2023

Dobry


388/B/2023

Dobry


389/B/2023

Dobry


390/B/2023

Dobry


391/B/2023

Dobry


392/B/2023

Dobry


393/B/2023

Dobry


395/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

396/B/2023

Dobry


397/G/2023

Niedostateczny

04.10.2023

398/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

399/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

400/B/2023

Dobry


401/B/2023

Dobry


402/B/2023

Dobry


403/G/2023

Dobry


404/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

405/D/2023

Dobry


406/D/2023

Dobry


407/D/2023

Bardzo dobry


408/D/2023

Dobry


409/D/2023

Dobry


410/D/2023

Niedostateczny

11.10.2023

411/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

412/D/2023

Dostateczny


413/D/2023

Dobry


414/G/2023

Dobry


415/G/2023

Dobry


416/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

417/G/2023

Dostateczny


418/D/2023

Dostateczny


419/G/2023

Bardzo dobry


420/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

421/G/2023

Dobry


422/G/2023

Dobry


423/G/2023

Dobry


424/D/2023

Niedostateczny

05.10.2023

425/G/2023

Dobry


426/D/2023

Dobry


427/B/2023

Dobry


428/B/2023

Dobry


429/B/2023

Bardzo dobry


430/D/2023

Dobry


431/D/2023

Dobry


432/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

433/D/2023

Dostateczny


434/G/2023

Dobry


435/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

436?D/2023

Dobry


437/D/2023

Dobry


438/G/2023

Dobry


439/G/2023

Dobry


440/G/2023

Dostateczny


441/G/2023

Dobry


442/G/2023

Niedostateczny

09.10.2023

443/D/2023

Niedostateczny

09.10.2023

444/D/2023

Dobry


445/D/2023

Dobry


446/D/2023

Dobry


447/D/2023

Dobry


448/G/2023

Dobry


449/B/2023

Dobry


450/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

451/G/2023

Dobry


452/G/2023

Dostateczny


453/G/2023

Bardzo dobry


454/G/2023

Niedostateczny

04.10.2023

455/G/2023

Dobry


456/D/2023

Bardzo dobry


457/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

458/D/2023

Dobry


459/G/2023

Dobry


460/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

461/D/2023

Dobry


462/B/2023

Dobry


463/B/2023

Bardzo dobry


464/G/2023

Dobry


465/D/2023

Dobry


467/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

468/D/2023

Bardzo dobry


469/G/2023

Dobry


470/G/2023

Dobry


471/G/2023

Bardzo dobry


472/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

473/G/2023

Dobry


474/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

475/G/2023

Dobry


476/G/2023

Bardzo dobry


477/G/2023

Dostateczny


478/G/2023

Dobry


479/G/2023

Dobry


480/G/2023

Bardzo dobry


481/G/2023

Dobry


482/G/2023

Niedostateczny

09.10.2023

483/G/2023

Dobry


484/G/2023

Dobry


485/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

486/G/2023

Dobry


487/D/2023

Dostateczny


488/G/2023

Dobry


489/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

490/G/2023

Dobry


491/G/2023

Niedostateczny

09.10.2023

492/G/2023

Niedostateczny

03.10.2023

493/G/2023

Dobry


494/G/2023

Dobry


495/G/2023

Bardzo dobry


496/G/2023

Niedostateczny

04.10.2023

497/G/2023

Dostateczny


498/G/2023

Dostateczny


499/G/2023

Dobry


500/G/2023

Niedostateczny

10.10.2023

501/G/2023

Bardzo dobry


502/G/2023

Bardzo dobry


503/G/2023

Dobry


504/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

505/G/2023

Bardzo dobry


506/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

507/G/2023

Dobry


508/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

509/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

510/D/2023

Niedostateczny

02.10.2023

511/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

512/G/2023

Dobry


513/D/2023

Niedostateczny

04.10.2023

514/B/2023

Dobry


515/D/2023

Bardzo dobry


516/D/2023

Bardzo dobry


520/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

521/G/2023

Dobry


522/G/2023

Dobry


523/G/2023

Bardzo dobry


524/G/2023

Niedostateczny

02.10.2023

526/D/2023

Bardzo dobry


527/G/2023

Bardzo dobry


528/D/2023

Dobry


529/G/2023

Dobry


531/D/2023

Dobry


532/D/2023

Dobry


533/B/2023

Dobry


534/G/2023

Dobry


535/G/2023

Niedostateczny

05.10.2023

538/D/2023

Dobry


539/D/2023

Dobry


540/D/2023

Bardzo dobry


541/D/2023

Dobry


542/D/2023

Dobry


544/D/2023

Dobry
Pozostałe aktualności

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III w zawodzie fryzjer
Serdecznie zapraszamy uczniów klas I-III w zawodzie fryzjer
Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Okręgowych eliminacji do Mistrzostw...
08 listopada 2023
02.11.2023 Izba będzie nieczynna
W dniu 02.11.2023 Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości będzie nieczynna.Tego dnia pracownicy będą mieli dzień wolny za 11 listopada...
31 października 2023
14.08.2023 Izba będzie nieczynna
Uprzejmie informujemy , że w dniu14.08.2023 roku (poniedziałek) Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości będzie nieczynna.Za utrudnienia...
10 sierpnia 2023
Jubileusz 45-lecia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej
Jubileusz 45-lecia Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej
W dniu 06.08.2023 roku Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku - Białej obchodziła Jubileusz 45- lecia powołania Izby. W...
08 sierpnia 2023
Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Beskidzka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości `2023